DE NEDERLANDSE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ALLE VERZEKERINGEN

a.s.r. wil een betrouwbare partner zijn voor haar klanten en hen transparante verzekeringen bieden. Tegelijkertijd wil zij duurzame en stabiele waarde creëren voor haar stakeholders. Daarom heeft het voor a.s.r. prioriteit om eenvoudige en transparante producten te leveren, helder te communiceren en klanten op eerlijke wijze te behandelen.

  • De aanleiding

    a.s.r. wilde HP Service Manager vervangen. Tegelijk was het een goed moment om de ITSM-processen onder de loep te nemen. Door de keuze voor ServiceNow kon a.s.r. daarnaast ook diverse point oplossingen uitfaseren.

  • De uitdaging

    Het vervangen van de huidige Service Management tool inclusief integraties met o.a. monitoring tools. Het aanscherpen van de Service Management processen binnen de organisatie en zorgen voor een breed geaccepteerde oplossing. Binnen vier maanden.

  • Het resultaat

    ServiceNow ITSM is binnen tijd en budget opgeleverd. De beheerprocessen zijn aangescherpt en de nieuwe oplossing is bijzonder goed ontvangen door de (beheer-) organisatie. Gebruikers zijn meer selfsupporting door onder andere een nieuwe Service Portal. Door gebruik te maken van één bron worden medewerkers sneller geholpen bij incidenten en bestellingen en worden zij beter geïnformeerd over de voortgang.

Benieuwd naar de mogelijkheden rondom de vervanging van úw huidige Service Management tool?

ANDERE KLANTEN