• Engie

ENERGIELEVERANCIER VAN GROENE STROOM EN GAS

ENGIE maakt duurzame energie beschikbaar, streeft ernaar klimaatverandering tot een minimum te beperken, levenszekerheid te bieden en zorg te dragen voor een verantwoord gebruik van de beschikbare resources.

  • De aanleiding

    ENGIE wilde graag, met de gehele organisatie, vanuit één platform werken. Daarnaast stond het optimaliseren van de procesvoering bij ENGIE centraal. Denk hierbij aan processen als: incident, problem, change, asset en configuration, field service management, event management en de inrichting van de customer service portal. Hierdoor wordt efficiency en effectiviteit bewerkstelligd.

  • De uitdaging

    Het vervangen van de huidige Service Management tool (MicroFocus Service Manager) voor het ServiceNow platform. Hierbij zijn Service Support en Project Portfolio Management ingericht. Met behulp van de implementatieversneller Impulse4 is dit project binnen 12 weken gerealiseerd.

  • Het resultaat

    Het ServiceNow platform is binnen 12 weken geïmplementeerd. Een efficiëntere procesvoering en een hogere gebruikerstevredenheid door de inrichting van de service catalogus, request fulfillment en self services zijn belangrijke resultaten van deze implementatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden rondom de vervanging van úw huidige Service Management tool?

ANDERE KLANTEN