We nemen u mee in de reis van het meten van de performance van applicaties, naar gebruikerservaring, tot en met het meten en sturen op de bedrijfsvoering. Deze reis hebben we samen mogen maken met de Rechtspraak, en we reizen nog verder naar de bestemming.

Oorspronkelijk lag de focus sterk op de IT-procesvoering en de metingen van de performance van IT (infra, applicatie en gebruik). Deze is verschoven naar sturing op de procesvoering voor de (primaire) bedrijfsprocessen. Duidelijk is geworden dat daar ook de meeste toegevoegde waarde viel te behalen.

In de reis hebben de gebruikers een sleutelrol vervuld. Hierbij is er veel tijd en energie gestoken in de ervaring van de gebruiker van IT. De gebruikerservaring is meetbaar en transparant gemaakt middels end user monitoring. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende technologieën (o.a. AppDynamics en Splunk).

Opvallend in de hele reis zijn de perspectieven vanuit verschillende rollen in de procesvoering en het belang van een goede onderlinge samenwerking. Door met elkaar het gesprek aan te gaan ontstaat er ook begrip voor de verschillen in beleving. Het gebruik van data voor de transparantie heeft hier een belangrijke bijdrage in geleverd.

Tijdens de reis zijn de opgedane ervaringen (‘lessons learned’) direct benut voor het bepalen van de vervolgstappen. Hierbij zijn continue verbeteringen doorgevoerd om de beoogde doelstellingen te bereiken.

Dit event is interessant voor professionals die vanuit IT bezig zijn met het monitoren van de IT-omgeving en inzicht willen hebben in de mogelijkheden om de stap te zetten richting de bedrijfsvoering. Het is evenzo interessant voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en de brug willen slaan richting IT.

Dennis Landman (Rechtspraak) en Jaap Broekhuizen (Quint) verzorgen het reisverslag.

Programma
10:00 – 10:30 | Ontvangst
10:30 – 11:00 | AppDynamics voor de performance van IT
11:00 – 12:00 | Lessons learned, Continuous Improvement en Gebruikerservaring
12:00 – 12:30 | Lunch
12:30 – 13:00| AppDynamics voor de bedrijfsvoering
13:00 – 13:30 | Vragen en sparren

Wanneer?
Donderdag 31 oktober van 10:00 tot 13:30 in Amsterdam

Locatie Amsterdam
Quint Experience center te Amsterdam.
Gedempt Hamerkanaal 31
1021 KL Amsterdam

Aanmelden
Interesse om deze meeting bij te wonen?

 • Masterclass

  Van Applicatie Performance naar Performance van de bedrijfsvoering

 • Datum

  31 oktober

 • Tijd

  10:00 – 13:30

 • Plaats

  Gedempt Hamerkanaal 31
  1021 KL Amsterdam